Fast and secure

Excellent glass for the fireplace

Czy w tym „super” rozwiniętym świecie, ktoś wreszcie wynalazł szybę kominkową, która nigdy nie pęknie?

Jaką szybę kominkową wybrać, by raz na zawsze mieć z nim spokój i dodatkowo nadać mu ekskluzywny charakter?

Jesteś blisko czegoś niezwykłego.

Szyba kominkowa, która nie pęka, nawet przy 800 stopniach Celsjusza. Szkło kominkowe, które samo się czyści. Szkło kominkowe, które przepuszcza tylko piękny widok palących się płomieni, a ukrywa wszystko inne. A do tego oddany serwis. Co wybierasz?

Nowa szyba, lepszy kominek?

Wygląda jak zwykła szyba, ale to nowy, lepszy typ szkła.

Ceramiczna szyba kominkowa pasuje do każdego kominka. Gdy zwykłe hartowane szkło z trudem wytrzymuje temperaturę 260 stopni Celsjusza, ta szyba NIE PĘKA – nawet przy 800 stopniach Celsjusza. A to oznacza, że się nie odkształca i nie matowieje.

Przejrzystość jej gładkiej tafli wydobędzie z wnętrza kominka cały ciepły blask pulsujących płomieni. Nic nie zakłóci Twoich cudownych wieczorów przy kominku. Nawet przy największym ogniu nie poczujesz dymu. A jeśli zechcesz – nie będzie trzeba jej czyścić!

Błyskawiczna wymiana  szyby kominkowej

Gdy stara szyba kominkowa Ci pęknie, chcesz jak najszybciej ją na nowo wstawić. Nie popełniaj jednak tego błędu.

TAK, pomożemy Ci dobrać idealną szybę do kominka i precyzyjnie przytniemy ją do wymiarów i kształtu Twojego kominka. TAK, błyskawicznie ją wyślemy ze wszystkimi akcesoriami. TAK, dotrze do Ciebie w idealnym stanie, bo wiemy, jak ją dobrze zabezpieczyć. TAK, łatwo i szybko ją samodzielnie wymienisz.

Ale to nie będzie ta sama szyba

Bo tamta pękła, a my chcemy dać Ci coś znacznie lepszego.

Wybierz idealną szybę dla siebie, a my zadbamy o jej doskonały kształt i wszystko będzie Ci pasowało.

Is this “super” developed world, someone finally invented a glass that never breaks?

What glass into the fireplace choose to forever be on him and also give him exclusive character?

You are close to something special.

Glass fireplace that does not crack even at 800 degrees Celsius. Fireplace Glass that cleans itself up. Glass fireplace, which transmits only a beautiful view of burning logs, and hiding everything else. And for this dedicated service. What do you choose?

New window, fireplace better?

It looks like an ordinary glass, but it’s a new and better type of glass.

Ceramic glass ROBAX fit any fireplace. When ordinary tempered glass barely withstands temperatures of 260 degrees Celsius, the glass does not break – even at 800 degrees Celsius. This means that they will not deform and does not tarnish.

Transparency her smooth sheets will extract from the interior of the fireplace the warm glow of pulsating flames. Nothing will interfere with your wonderful evenings by the fireplace. Even when you do not feel the greatest fire smoke. And if you want – it will not need to be cleaned!

Instant exchange for better

When the old fireplace glass you break, you want as soon as it re-insert. However, do not make that mistake.

We will help you choose the perfect glass and precision it to crop the size and shape of your fireplace. We send it immediately with all accessories. YES, it will reach you in perfect condition, because we know how to secure it well. YES, quickly and easily replace it yourself.

But it will not be the same window.

Because That burst, and we want to give you something better.

Select the ideal glass for myself, and we will take care of her perfect shape and everything will get you fit.

Which glass fireplace going?

1. glass fireplace Robax
2. self-cleaning glass fireplace Robax IR
2. Robax Mirror Mirror Images